Archivos Mensuales: mayo 2013

EXPOSICIÓ I COL.LOQUI “PASSAT INDUSTRIAL””

Us convidem el proper dissabte dia 1 de juny , a les 12 del migdia en el centre Cultural, a la inaguració de l’exposició “PASSAT INDUSTRIAL” del fotogràf Frank Gómez. Hi haura també un col.loqui de l’exposició i “pica-pica”.

SESSIÓ DE BODEGO DISSABTE 25 DE MAIG AL FOTOCLUB

SESSIÓ DE BODEGO DISSABTE 25 DE MAIG AL FOTOCLUB

Aquest dissabte 25 de maig a les 12 hores us convidem al Fotoclub per realitzar una sessió de bodegó amb els objectes que volgeu portar.

FOTOCLUB RECOMANA: A TRAVÉS DEL MIRALL de Joan FONTCUBERTA

FOTOCLUB RECOMANA: A TRAVÉS DEL MIRALL de Joan FONTCUBERTA

Exposició a cura de Joan Fontcuberta i Ramón Parramón, a la sala Muncunill del 11 de maig al 23 de juny de 2013.

SORTIDA FOTOGRÀFICA A LA FIRA MODERNISTA DE TERRASSA

SORTIDA FOTOGRÀFICA A LA FIRA MODERNISTA DE TERRASSA

Aquest dissabte día 11 de maig, us proposem una sortida per fer fotos a la fira modernista de Terrassa, ens trobarem a les 11 del matí a la porta del Centre Cultural UNNIM. Us hi esperem!
Amb motiu de la sortida, aquest dissabte no hi haura servei d’informació a la seu del fotoclub de 12 a 13,30h.

BASES VII CONCURS DE LA FIRA MODERNISTA DE TERRASSA

FIRA MODERNISTA 2013

BASES DEL VII CONCURS DE FOTOGRAFIA

Fotoclub Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa organitzen el VII concurs de fotografia de la Fira Modernista 2013, que es celebrarà entre els dies 10 i 12 de maig de 2013.

tema
Fira Modernista de Terrassa, edició 2013, o qualsevol altra edició anterior.

 participants

Podrà participar al concurs qualsevol visitant a la Fira Modernista, resideixi o no a Terrassa. Els membres del Jurat no podran participar al concurs.

 

format fotogràfic i presentació

Les imatges es presentaran en suport digital, color, blanc i negre, etc.

Les obres es presentaran en arxiu JPG, anomenat amb el títol de la fotografia. Cada fotografia haurà de tenir una mida mínima de 1500 píxels pel costat més petit amb una resolució de 300 ppp.

S’admetrà un màxim de 3 fotografies per autor agrupades en una única col·lecció.

Per tal de poder optar al premi a la millor col·lecció s’haurà d’indicar el títol de la sèrie de fotografies, a més del títol individual de les mateixes.

Les imatges han de complir la normativa vigent i, per tant, no poden vulnerar els drets de tercers, especialment els de propietat intel·lectual, a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els relatius a l’ús de les dades personals de tercers i a les obligacions derivades de l’ús de noves tecnologies i de les comunicacions comercials. 

enviament de les fotografies

Les obres s’han d’enviar a la següent adreça de correu electrònic:

fotomodernista@gmail.com

identificació

En el correu en què s’enviïn les fotografies han de constar les següents dades obligatòries i en aquest ordre:

Títol de la col·lecció:

Títol de la fotografia:

Nom de l’autor/a:

Edat:

Adreça:

Telèfon:

Si es forma part d’una associació fotogràfica, indicar nom entitat:

dates

El termini de presentació de fotografies s’iniciarà coincidint amb la celebració del primer acte inclòs al programa d’activitats de la Fira Modernista de 2013.

El termini màxim de lliurament d’obres finalitzarà el dia 16 de juliol de 2013, a les 19:00h.

autoria

Les fotografies han de ser de creació dels participants. Els drets de propietat intel·lectual han de pertànyer íntegrament al participant.

autorització de tercers

Per a la captació, reproducció i publicació de la imatge o dades personals de les persones que apareguin a les fotografies, els participants que presentin fotografies a concurs són responsables d’haver obtingut les autoritzacions que corresponguin. Les persones que apareguin a les fotografies hauran de ser majors d’edat i han d’haver estat informades pels participants de l’ús que es farà de la seva imatge, així com de la cessió de les fotografies a favor de Fotoclub Terrassa i de l’Ajuntament de Terrassa. 

deliberació del jurat

El jurat estarà format per membres de Fotoclub Terrassa i, si s’escau, d’altres entitats o fotògrafs de renom.

La deliberació del jurat serà pública i en acte obert, i tindrà lloc un dia del mes d’octubre a determinar, a la seu de Fotoclub Terrassa (Rambla d’Ègara, 340, 2n) en acte obert a tots els participants i públic en general.

El veredicte del jurat és inapel·lable.

S’informarà puntualment del dia i hora de la deliberació del jurat, a través de la pàgina web de Fotoclub Terrassa (www.fotoclubterrassa.com) i de la Fira Modernista (www.terrassa.cat)

exclusió de fotografies

Els organitzadors es reserven el dret d’excloure aquelles fotografies que no s’ajustin a la temàtica, que no reuneixin un mínim de requisits tècnics i artístics, o que tinguin un contingut que pugui resultar ofensiu.

publicació del veredicte i entrega de premis

El resultat del veredicte i les fotografies guanyadores es publicaran a les pàgines web: www.terrassa.cat/firamodernista i www.fotoclubterrassa.com

L’entrega de premis es realitzarà en una data a determinar, entre els mesos de novembre i desembre de 2013. La data i lloc d’entrega de premis es publicarà a les pàgines web abans esmentades.

Les persones premiades seran avisades amb antel·lació. En cas que no es pugui contactar amb els guanyadors/es per causes alienes als organitzadors, serà guanyador/a la persona que hagi quedat en segon lloc de la classificació de cadascun dels premis, i així successivament fins que es trobi un guanyador/a .

Per recollir el premi, els/les guanyadors/es hauran d’acreditar la seva identitat.

Segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a cap fitxer de Fotoclub Terrassa ni de l’Ajuntament de Terrassa.

llistat de premis

–        1r Premi a la millor col·lecció fotogràfica

–        1r Premi a la millor fotografia

–        2n Premi a la millor fotografia

–        3r Premi a la millor fotografia

–        5 Accèssits

Cada autor només podrà optar a un premi.

Els premis no podran quedar deserts i no podran ser bescanviables.

exposició

L’organització realitzarà una exposició formada per les fotos guanyadores i per les altres fotografies que els organitzadors seleccionin i decideixin incloure d’entre les presentades al concurs.

Per a la seva exposició, s’afegirà a les fotografies un paspartú digital de les modes del suport a emprar, així com el nom de l’autor i la menció aconseguida.

L’exposició es realitzarà durant la Fira Modernista del 2014, en el lloc i mitjà que es determini.

La inauguració de l’exposició se celebrarà durant el transcurs dels actes de la Fira Modernista a realitzar al mes de maig del 2014, acte al que podran assistir tant participants com públic en general.

drets d’imatge

Les persones participants autoritzen a Fotoclub Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa per tal que els seus noms, cognoms i imatge puguin ser reproduïts i publicats a través de qualsevol mitjà, incloent-hi internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva, per a la publicació dels guanyadors/es d’aquest concurs, així com per la publicitat de noves edicions, sense que aquesta autorització els confereixi el dret a rebre cap remuneració.

drets de propietat intel·lectual

Els participants coneixen i accepten que en cas de resultar guanyadors cedeixen a favor de Fotoclub Terrassa i de l’Ajuntament de Terrassa els drets patrimonials de propietat intel·lectual de les fotografies presentades al concurs per tal de reproduïr-les en catàlegs, pòsters, pancartes, llibres de difusió, pàgines web o qualsevol altre suport físic o digital per a la promoció i difusió del Concurs de Fotografia i de la Fira Modernista de Terrassa, fent constar el nom de l’autor i respectant les proporcions originals de la fotografia.

Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i per un període de quatre anys.

L’organització es reserva el dret d’exposar i reproduir les fotografies presentades al concurs prèvia obtenció del permís corresponent de l’autor.

responsabilitat

Els participants seran responsables dels danys i perjudicis que causin a tercers derivats de la seva participació en aquest concurs, amb total indemnitat per Fotoclub Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa.

reserves i limitacions

Fotoclub Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa es reserven el dret a anul·lar o suspendre el concurs, o bé canviar alguna de les seves condicions si per causes alienes a la seva voluntat no pogués complir amb el normal desenvolupament del concurs.

Els organitzadors descartaran les inscripcions abusives o fraudulentes.

Fotoclub Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa no es fan responsables de la veracitat de les dades facilitades pels participants; en cas que les dades siguin incorrectes o estiguin incompletes, els organitzadors s’eximeixen de tota responsabilitat per no poder contactar amb el guanyador/a.

acceptació de les bases

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no contemplat en aquestes bases serà decidit per la pròpia organització.Imagen

EXPOSICIÓ VI CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA FIRA MODERNISTA DE TERRASSA

EXPOSICIÓ VI CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA FIRA MODERNISTA DE TERRASSA

Organitzat pel Fotoclub Terrassa i L’Ajuntament de Terrassa, al mercat de La Independència, del 4 al 31 de maig.